T E K E N I N G van emotiede morgen
het hondje

cocon
stolp

L’Amour

kom laat ik maar eens gaan drinken